Nieuws
4 maart 2020

Geen 25%, geen 41/45% maar minstens 67% draagt de landbouw bij aan stikstofdepositie!

Geen 25% of 41%/45% maar 67%! De landbouw is verantwoordelijk voor minstens 67 % stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats voor zover die stikstofdepositie een Nederlandse oorsprong heeft. Waarom minstens? Dit als…
Nieuws
2 maart 2020

MOB: Kabinetsbeleid biomassacentrales in strijd met Nederlandse en Europese wetgeving

In een advies aan de commissie Remkes stelt MOB dat de vergunningen voor biomassacentrales veel te soepel zijn als het gaat om NOx- en stofnormen van biomassacentrales. Voor kleinere centrales…
Geen categorieNieuws
28 februari 2020

Niet alleen Heathrow nu maar eerder ook al nieuwe startbaan in Wenen door rechter verboden van wege klimaat

Bij al het positieve nieuws over de uitspraak van de Engelse rechter inzake het groeiverbod (nieuwe startbaan) van luchthaven Heathrow is het goed een eerdere uitspraak van de Oostenrijkse bestuursrechter…